ερευνητική ομάδα Ψηφιακά Παιχνίδια και Ψηφιακά Μέσα για Μάθηση

ελληνική ιστοσελίδα : http://www.media.uoa.gr/~gouscos/digitalmedia4learning/el

 

Digital Games and Digital Media for Learning research group

English webpage : http://www.media.uoa.gr/~gouscos/digitalmedia4learning/en