Τεύχος 28: Χειμώνας 2011-2012

Περιεχόμενα

(Τεύχος 28: Χειμώνας 2011-2012)


Προλεγόμενα (διαβάστε ολόκληρο το κείμενο)

Θεματικός Πυρήνας: Πολιτισμικό τραύμα

Νίκος Δεμερτζής, Βίκτωρ Ρουδομέτωφ: Πολιτισμικό τραύμα: μια προβληματική της πολιτισμικής κοινωνιολογίας (διαβάστε ολόκληρο το κείμενο)

Jeffrey Alexander, Shai Dromi: Κατασκευή τραύματος και ηθικός περιορισμός: η ασάφεια του Ολοκαυτώματος για το Ισραήλ (περίληψη)

Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, Μιράντα Χρίστου: Το '1974' ως πολιτισμικό τραύμα (περίληψη)

Νίκος Δεμερτζής: Ο ελληνικός Εμφύλιος ως πολιτισμικό τραύμα (περίληψη)

Ivana Spasic: Το Τραύμα του Κοσσυφοπεδίου στις σερβικές εθνικές αφηγήσεις (περίληψη)


Ζηνοβία Λιαλιούτη: Όψεις του πολιτισμικού αντιαμερικανισμού στη μεταπολεμική περίοδο: το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση (περίληψη)

Γιώργος Μπήτρος, Αναστάσιος Καραγιάννης: Οι σοσιαλιστικές καταβολές του x-φιλελευθερισμού στην Ελλάδα (περίληψη)

Βιβλιογραφικά δοκίμια

Κατερίνα Κορωνάκη: Περί πολιτισμικού τραύματος (περίληψη)

Μυρτώ Βουλγαράκη: Το συναίσθημα της ντροπής: συνδέοντας μικρο- και μακρο-αναλυτικό επίπεδο στην κοινωνιολογία του Thomas J. Scheff (περίληψη)


Βιβλιοκριτικές

Στέλλα Λαδή & Βασιλική Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής (Μαρία Κοντοχρήστου)


Abstracts