ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.00 – 18.15 Προσέλευση

18.15 – 18.30

Έναρξη
Ανέστης Φιλόπουλος –  Διευθύνων Σύμβουλος Exelia Learning

Ενότητα Α:
18.30 – 19.30
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στο χώρο εργασίας

 

Θέματα της συζήτησης:
- Η επικοινωνία και ο ρόλος της στην επιχείρηση σήμερα
- Οι τάσεις στην ενδοεταιρική επικοινωνία στην Ελλάδα και στον κόσμο
- Το έλλειμμα δεξιοτήτων στην ενδοεταιρική επικοινωνία
- Η ενδοεταιρική επικοινωνία στην ελληνική επιχείρηση το 2015
- Μέθοδοι ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης
- Ο ρόλος και η συμβολή των εξωτερικών συμβούλων στην οργανική ανάπτυξη της ενδοεταιρικής επικοινωνίας

Ομιλητές:
- Γιάννης Κακουλίδης,
Συγγραφέας, Πρόεδρος Διαφημιστικού Ομίλου UpSet!
- Μιχάλης Μεϊμάρης,
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε
- Μανόλης Παπαπολύζος,
Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος του Ομίλου Επικοινωνίας DDB
- Χρήστος Γιαννουλόπουλος,
Πρόεδρος Συλλόγου Στελεχών Διαχείρισης Προσωπικού, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων της Boehringer Ingelheim Α.Ε.

Συντονιστής Συζήτησης:
Βάλια Καϊμάκη, Δημοσιογράφος ΕΡΤ, Ελευθεροτυπία

19.30 – 20.00

Ανοιχτή συζήτηση

Ενότητα Β: Μέθοδοι Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας: Η περίπτωση των παιχνιδιών ρητορικής

20.00– 20.10

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου Play2Speak
Μαρία Ρέρρα
Project Manager του έργου Play2Speak, Quality & Reliability S.A.

20.10 – 20.30

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Play2Speak
Νίκη Κουλούρη
Εκπαιδεύτρια, Exelia Learning

20.30 – 20.45

 

Χρήσεις προσομοιώσεων και ρητορικών παιχνιδιών:

  1. κοινωνική ενσωμάτωση
  2. εταιρική κατάρτιση
  3. πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Τάσος Κατέχης, Εκπαιδευτής Exelia Learning
Ανέστης Φιλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Exelia Learning

20.45 – 21.00

Ανοιχτή συζήτηση

21.00 – 22.00 Δεξίωση – Κοκτέιλ
Education and Culture - Socrates

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου κατάρτισης “Play2Speak” για τη βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας μέσω παιχνιδιών προσομοίωσης, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Socrates.