ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΗΓΕΣ

Η επίσημη πηγή ποσοτικών στοιχείων για την Ελλάδα είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. ( Ε.Σ.Υ.Ε)
Στοιχεία τα οποία δεν συλλέγονται από την Ε.Σ.Υ.Ε, προέρχονται από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές: λόγου χάρη τα στοιχεία τα σχετικά με την διαφημιστική δαπάνη ή τα στοιχεία τα σχετικά με την ακροαματικότητα ή την τηλεθέαση, προέρχονται από ιδιωτικές εταιρείες εγνωσμένου κύρους.
Κάθε πίνακας καταγράφει τις πηγές από τις οποίες προέρχονται τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει, εκτός εάν έχει γίνει ειδική μνεία στην εισαγωγή.

Αρίθμηση των ποσοτικών στοιχείων – πινάκων
  Κύρια (001-002) Συμπληρωματικά (051-100)
α. Έντυπα Μ.Μ.Ε    
α.1. Εφημερίδες α.1. 001-α.1.050 α.1.051-α.1.100
α.2. Περιοδικά α.2.001-α.2.050 α.2.051-α.2.100
α.3. Βιβλία α.3.001-α.3-050 α.3.051-α.3.100
     
β. Κινηματογράφος β.001-β.050 β.051-β.100
     
γ. Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε    
γ.1. Ραδιόφωνο γ.1.001-γ.1.050

γ.1.051-γ.1.100

γ.2.Τηλεόραση γ.2.001-γ.2.050 γ.2.051-γ.2.100
γ.3.Άλλες συσκευές γ.3.001-γ.3.050 γ.3.051-γ.3.100
     
δ. Τα νέα Μ.Μ.Ε    
δ.1.Ηλεκρονικοί υπολογιστές δ.1.001-δ.1.050 δ.1.051-δ.2.100
δ2.Κινητή τηλεφωνία δ.2.001-δ.2.050 δ.2.051-δ.2.100
δ3.Διαδίκτυο δ.3.001-δ.3.050

δ.3.051-δ.3.100

     
ε. Στοιχεία κατανάλωσης    
ε.1.Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε ε.1.001-ε.1.050 ε.1.051-ε.1.100
ε.2.Νέα Μ.Μ.Ε ε.2.001-ε.2.050 ε.2.051-ε.2.100
     
στ. Διαφημιστική δαπάνη στ.001-στ.050 στ.051-στ.100
     
Σε περίπτωση που καταγράφεται
-σε πίνακα- συνδυασμός στοιχείων,
αριθμείται ανάλογα, λ.χ :
   
Ραδιόφωνο και τηλεόραση γ.1 + 2.001-050 γ.1+2.051-0.100


Πηγές των ποσοτικών στοιχείων
  Κύρια Συμπληρωματικά
α. Έντυπα Μ.Μ.Ε    
α.1. Εφημερίδες Ε.Σ.Υ.Ε.  
α.2. Περιοδικά Ε.Σ.Υ.Ε.  
α.3. Βιβλία    
     
β. Κινηματογράφος   Ε.Σ.Υ.Ε. (κινηματογραφικά έργα)
     
γ. Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε    
γ.1. Ραδιόφωνο    
γ.2.Τηλεόραση    

γ.3.Άλλες συσκευές

   
     
δ. Τα νέα Μ.Μ.Ε    

δ.1.Ηλεκρονικοί υπολογιστές

   

δ2.Κινητή τηλεφωνία

   

δ3.Διαδίκτυο

   
     
ε. Στοιχεία κατανάλωσης    
ε.1.Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε   Ιδιωτικές εταιρείες ερευνών
ε.2.Νέα Μ.Μ.Ε   Ιδιωτικές εταιρείες ερευνών
     
στ. Διαφημιστική δαπάνη Ιδιωτικές εταιρείες Ιδιωτικές εταιρείες


Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2006 13:54