ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στην παρούσα βάση δεδομένων είναι διαθέσιμα σε όλους όσους θέλουν να έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστα και συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία για την πορεία των ελληνικών Μ.Μ.Ε., ήδη από το έτος 1960 και εντεύθεν.

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία απολύτως χρέωση, με μόνη την ηθική υποχρέωση αναφοράς της πρωτογενούς και δευτερογενούς πηγής. Το παρόν έργο, με επιστημονικό υπεύθυνο τον υποφαινόμενο, αποτελεί μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και, ειδικότερα του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε.

Η παρούσα δομή (Ιούνιος 2006) είναι πιλοτική, και σταδιακά η βάση δεδομένων θα εμπλουτίζεται με νέα και παλαιότερα ποσοτικά στοιχεία, ώστε να συμβαδίζει με όσα έχουν ορισθεί στο εναρκτήριο κείμενό της (βλ. “Σημειώσεις για τη μεθοδολογία”.)

Θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το αδελφό και πρόθυμο για συνεργασίες αυτής της έκτασης Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνεργάσθησαν σε αυτό το έργο, καθώς και τις ολιγομελείς Ομάδες Εργασίας φοιτητών και πτυχιούχων και των δύο Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μ.Μ.Ε.


Δρ. Μανώλης Χαιρετάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
eheretak@media.uoa.gr

Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2007 01:51