ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

α. Έντυπα Μ.Μ.Ε.
β. Κινηματογράφος
γ. Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.
δ. Τα νέα Μ.Μ.Ε.
ε. Στοιχεία κατανάλωσης των ηλεκτρονικών και νέων μέσων
στ. Διαφημιστική δαπάνη


α. Έντυπα Μ.Μ.Ε.

α. 1. Εφημερίδες:

Κύρια: Ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων των εφημερίδων εθνικής κυκλοφορίας
(σε χιλιάδες ή σε εκατομμύρια φύλλα).

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διαμερισθούν (εφ' όσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα) σε τυπολογίες εφημερίδων, με βάση το κύριο περιεχόμενό τους (ή με βάση μιαν άλλη τυπολογία η οποία θα πρέπει να προσδιορισθεί σαφώς):

Λ.χ :
 1.   Πολιτικές εφημερίδες – συνολικά

  • 1.α. Καθημερινές πολιτικές εφημερίδες (Δευτέρα–Σάββατο)

   • 1.α.1 Πρωινές πολιτικές εφημερίδες (Δευτέρα -Σάββατο)
   • 1.α.2 Απογευματινές πολιτικές εφημερίδες (Δευτέρα–Σάββατο)
 2. Κυριακάτικες πολιτικές εφημερίδες
 3. Λοιπές εβδομαδιαίες εφημερίδες
 4. Αθλητικές εφημερίδες
 5. Οικονομικές εφημερίδες
 6. Ξενόγλωσσες εφημερίδες
 7. Σατιρικές εφημερίδες
 8. Δωρεάν εφημερίδες
 9. Λοιπές εφημερίδες (στον βαθμό κατά τον οποίο μπορεί να αναλυθεί τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη υποκατηγορία).

Συμπληρωματικά : Ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων των περιφερειακών ή και τοπικών εφημερίδων, εφ' όσον τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα (σε χιλιάδες ή και σε εκατομμύρια φύλλα).

Αριθμός τίτλων εφημερίδων ανά επιλεγείσα τυπολογία.

α. 2. Περιοδικά:

Κύρια: Ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων των περιοδικών εθνικής κυκλοφορίας
(σε χιλιάδες ή σε εκατομμύρια φύλλα τεύχη).

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διαμερισθούν (εφ' όσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα) σε τυπολογίες περιοδικών με βάση το κύριο περιεχόμενό τους (ή με βάση μιαν άλλη τυπολογία η οποία θα πρέπει να προσδιορισθεί σαφώς):

Λ.χ :

 • 1.α Περιοδικά ποικίλης ύλης σε τεύχη
 • 1.β Περιοδικά ποικίλης ύλης σε τόμους
 • 2. Εγκυκλοπαίδειες
 • 3. Αυτοτελή έργα
 • 4. Παιδικά περιοδικά
 • 5. Περιοδικά ειδικού τύπου
 • 6. Αθλητικά περιοδικά
 • 7. Τηλεοπτικά περιοδικά
 • 8. Περιοδικά ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • 9. Λοιπά περιοδικά (στον βαθμό κατά τον οποίο μπορεί να αναλυθεί τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη υποκατηγορία ).

Συμπληρωματικά: Ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων των περιφερειακών περιοδικών, εφόσον τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα (σε χιλιάδες ή και σε εκατομμύρια τεύχη). Αριθμός τίτλων περιοδικών ανά επιλεγείσα κατηγορία.

α.3. Βιβλία:
Συμπληρωματικά:

α. Ποσοτικά στοιχεία του αριθμού των τίτλων του συνόλου των βιβλίων τα οποία έχουν εκδοθεί ανά έτος
β. Ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων του συνόλου των βιβλίων τα οποία εκδόθηκαν ανά έτος σε χιλιάδες τόμους.
Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διαμερισθούν (εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα) σε τυπολογίες με βάση το κύριο περιεχόμενο των εκδιδόμενων βιβλίων ανά έτος, ως προς τον αριθμό των τίτλων – ανά τυπολογία – και των αντίστοιχων πωλήσεων.


β. Κινηματογράφος

Συμπληρωματικά:
α. Ποσοτικά στοιχεία του συνολικού αριθμού των αιθουσών (σε επίπεδο χώρας) στις οποίες προβάλλονται κινηματογραφικά έργα.
β. Ποσοτικά στοιχεία του συνολικού αριθμού των διαθέσιμων θέσεων των ως άνω αιθουσών (σε επίπεδο χώρας), σε χιλιάδες
γ. Ποσοτικά στοιχεία του συνολικού αριθμού των εισιτηρίων (του συνολικού αριθμού) των ως άνω αιθουσών (σε επίπεδο χώρας), σε εκατομμύρια
δ. Ποσοτικά στοιχεία του συνολικού αριθμού των κινηματογραφικών έργων τα οποία προβάλλονται στον ως άνω συνολικό αριθμό των αιθουσών.

Ο συνολικός αριθμός των κινηματογραφικών έργων μπορεί να διαμερισθεί (εφ' όσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα) σε:

 1. Κινηματογραφικά έργα εθνικής προέλευσης
 2. Κινηματογραφικά έργα αλλοδαπής προέλευσης, ενώ τα κινηματογραφικά έργα αλλοδαπής προέλευσης μπορούν να διαμερισθούν, περαιτέρω, ανά χώρα προέλευσης.

Μια επιπλέον διαμέριση αποτελείται από τις κινηματογραφικές ταινίες :

 • μικρής διάρκειας
 • μεγάλης διάρκειας, με την προϋπόθεση ότι θα ορισθεί επακριβώς η κάθε μια από τις δύο αυτές έννοιες

γ. Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

γ.1 Ραδιόφωνο:

Κύρια: Εκτίμηση του συνολικού αριθμού των συσκευών ραδιοφώνου (σε χιλιάδες).

Η ως άνω εκτίμηση θα πρέπει να καταγράφει την μεθοδολογία καθώς και τα στοιχεία στα οποία έχει βασισθεί. (πηγές)

Συμπληρωματικά: Ο συνολικός αριθμός των συσκευών ραδιοφώνου μπορεί να διαμερισθεί (εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα) ως προς τα είδη των συσκευών.
Λ.χ :

 • σταθερά ραδιόφωνα
 • κινητά ραδιόφωνα
 • τρανσίστορ,

ή και ως προς την γεωγραφική κατανομή –σε επίπεδο χώρας- των συσκευών ραδιοφώνου.

γ. 2 Τηλεόραση:

Κύρια: Όπως και για το ραδιόφωνο (βλέπε παραπάνω)

Συμπληρωματικά: Ο συνολικός αριθμός των συσκευών τηλεόρασης μπορεί να διαμερισθεί (εφόσον υπάρχει δυνατότητα) ως προς τα είδη των συσκευών.
Λ.χ:

 • σταθερές συσκευές
 • φορητές συσκευές
 • νέες συσκευές, ή και ως προς την γεωγραφική κατανομή –σε επίπεδο χώρας- των συσκευών τηλεόρασης.

γ. 3 Άλλες συσκευές :

Συμπληρωματικά : Ανά κάθε τύπο συσκευής (λ.χ το cd player ) εκτίμηση του συνολικού αριθμού των συσκευών.


δ. Τα νέα Μ.Μ.Ε.

δ.1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:

Κύρια : Εκτίμηση του συνολικού αριθμού των εγκατεστημένων ηλεκτρονικών υπολογιστών , τόσο σε οργανισμούς και εταιρείες (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) όσο –ιδιαίτερα- σε νοικοκυριά.

Ο αριθμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι εγκατεστημένοι σε νοικοκυριά είναι σημαντικός για αυτή την βάση δεδομένων.

δ.2 Κινητή τηλεφωνία:

Κύρια : Εκτίμηση του συνολικού αριθμού των συσκευών κινητής τηλεφωνίας . Εφ' όσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα, τα ως άνω στοιχεία μπορούν να διαμερισθούν σε:

 • συσκευές τρίτης γενεάς, και
 • συσκευές προγενέστερων γενεών.

Ο αριθμός των συσκευών κινητής τηλεφωνίας τις οποίες κατέχουν τα νοικοκυριά, είναι σημαντικός για αυτή την βάση δεδομένων.  

δ.2 Διαδίκτυο:

Κύρια : Εκτίμηση του συνολικού αριθμού των συνδέσεων με το Διαδίκτυο , τόσο σε οργανισμούς και εταιρείες (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) όσο –ιδιαίτερα- σε νοικοκυριά.

 • Ο αριθμός των συνδέσεων των νοικοκυριών με το Διαδίκτυο είναι σημαντικός για αυτή την βάση δεδομένων.
 • Οι εκτιμήσεις και για τις ως άνω συσκευές των νέων Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να καταγράφουν την μεθοδολογία καθώς και τα στοιχεία στα οποία έχουν βασισθεί (Πηγές).

Συμπληρωματικά : Η γεωγραφική κατανομή –σε επίπεδο χώρας- των ως άνω συσκευών των Μ.Μ.Ε. είναι επιθυμητή, αλλά όχι αναγκαία.


ε. Στοιχεία κατανάλωσης των ηλεκτρονικών και νέων μέσων

Συμπληρωματικά :

 • α. Διαχρονικά στοιχεία ακροαματικότητας (ως προς το ραδιόφωνο) και τηλεθέασης (ως προς την τηλεόραση) για το ευρύτερο δυνατό κοινό είναι επιθυμητά, αλλά όχι αναγκαία.
 • β. Στοιχεία συχνότητας χρήσης των νέων μέσων για το ευρύτερο κοινό είναι επιθυμητά, αλλά όχι αναγκαία.

στ. Διαφημιστική δαπάνη

Κύρια : Στοιχεία διαφημιστικής δαπάνης στα τέσσερα κύρια διαφημιστικά Μ.Μ.Ε. (έντυπα: εφημερίδες και περιοδικά, ηλεκτρονικά: ραδιόφωνο και τηλεόραση)

Επιθυμητή θα είταν και η συμπερίληψη της διαφημιστικής δαπάνης στον κινηματογράφο, στις αφίσσες, στην κινητή τηλεφωνία και στο Διαδίκτυο*.

Συμπληρωματικά : Εκτός από την ποσοτική αποτύπωση της διαφημιστικής δαπάνης, θα είταν και η ποσοτική αποτύπωση του αριθμού των διαφημίσεων ανά διαφημιστικό μέσο, καθώς και οι διαστάσεις (στα έντυπα Μ.Μ.Ε.) και οι διάρκειές των (στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.)

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαμέριση των στοιχείων των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. των σχετικών με την διαφημιστική δαπάνη, τον αριθμό των διαφημίσεων και την διάρκειά των, ως προς τα δημόσια και τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

* Τα ποσοτικά μεγέθη της διαφημιστικής δαπάνης περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων και αμοιβών (λ.χ. της διαφημιστικής εταιρείας), ώστε να απεικονίζεται, κατά το δυνατόν ορθά, η τελική διαφημιστική δαπάνη στα ως άνω Μ.Μ.Ε.Τελευταία ενημέρωση: 18/08/2006 05:06