ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της συλλογής δεδομένων MediaData μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.
Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Πλειός
Διεύθυνση: Σταδίου 5, 7oς όροφος, 105 62 Αθήνα
Τηλ: 210-3689444 - FAX: 210-3220820
E-Mail: gplios@media.uoa.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου:
Δρ. Μανώλης Χαιρετάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
eheretak@media.uoa.grΓια θέματα σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Διευθυντής: Καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης
Διεύθυνση: Σταδίου 5, 7oς όροφος, 105 62 Αθήνα
Τηλ: 210-3689426 - FAX: 210-3220820
E-Mail: medialab@media.uoa.gr
URL: www.medialab.edu.gr

Aνάπτυξη δικτυακού τόπου:
Αντρέας Γιαννακουλόπουλος - agsp96@media.uoa.gr
Σπύρος Κοδέλλας - skodell@media.uoa.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2006 13:43