ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ - Τηλεόραση

Περιγραφή: Δημόσια τηλεόραση – κύρια μεγέθη, 1971-1988.

Περιγραφή: Η διαφήμιση στην τηλεόραση, 1971-2000.


Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2007 01:51