ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ - Ραδιόφωνο

Περιγραφή: Ραδιόφωνο: κύρια μεγέθη, 1960-2000.

Περιγραφή: Συσκευές ραδιοφώνου, συσκευές τηλεόρασης και συνολικά μεγέθη, 1960-2000.

Περιγραφή: Συσκευές ραδιοφώνου και συσκευές τηλεόρασης ανά νοικοκυριό, 1960-2000.

Περιγραφή: 1967-2000: Κατά κεφαλή διαφημ. δαπάνη στο ραδιόφωνο και % διαφημ. δαπάνη στο ραδιόφωνο.

Περιγραφή: Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο, 1980-2002.

Περιγραφή: Ραδιόφωνο: διάρκεια διαφημ. μηνυμάτων και μέσος αριθμός διαφημ. μηνυμάτων ανά ημέρα, 1980-2002.

Περιγραφή: Μέση ημερήσια διάρκεια (σε λεπτά) των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων, 1987-2002.

Περιγραφή: Μέσος ημερήσιος αριθμός διαφημίσεων στο ραδιόφωνο (δημόσιο και ιδιωτικό) και στην τηλεόραση (δημόσια και ιδιωτική), 1980-2002.


Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2007 01:51