ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ - Τύπος

Περιγραφή: Πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών, φύλλα/τεύχη ανά άτομο και μέση συχνότητα αγοράς, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών, φύλλα/τεύχη ανά άτομο 15-64 ετών και μέση συχνότητα αγοράς, 1960-2000.


Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2007 01:51