ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ - Εφημερίδες

Περιγραφή: Πωλήσεις εφημερίδων, φύλλα εφημερίδων ανά άτομο, μέση συχνότητα αγοράς, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις εφημερίδων συνολικά και πωλήσεις ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, εβδομαδιαίων Αθηνών, ημερησίων και μη Θεσσαλονίκης και αθλητικών εφημερίδων ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων των εφημερίδων, 1960-2000.

Περιγραφή: Εφημερίδες Αθηνών, ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, φύλλα εφημερίδων ανά άτομο, μέση συχνότητα αγοράς, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις ημερησίων εφημερίδων Αθηνών (πρωινές, απογευματινές και σύνολο) σε χιλιάδες φύλλα, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις ημερησίων εφημερίδων, φύλλα ημερησίων εφημερίδων ανά άτομο, μέση συχνότητα αγοράς ημερησίων εφημερίδων, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις εφημερίδων, φύλλα εφημερίδων ανά άτομο 15-64 ετών, μέση συχνότητα αγοράς, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, εβδομαδιαίων Αθηνών, ημερησίων και μη Θεσσαλονίκης και συνολικά σε χιλιάδες φύλλα, 1960-2000.

Περιγραφή: Μεταβολή των πωλήσεων των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, σε ετήσια βάση, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις αθλητικών εφημερίδων Αθηνών, σε χιλιάδες φύλλα, 1981-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις αθλητικών εφημερίδων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και συνολικά σε χιλιάδες φύλλα, 1960-2000.


Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2007 01:51