ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ - Περιοδικά

Περιγραφή: Πωλήσεις περιοδικών, τεύχη περιοδικών ανά άτομο 15-64 ετών, μέση συχνότητα αγοράς, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις περιοδικών ποικίλης ύλης (σε τεύχη), σε χιλιάδες τεύχη, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις περιοδικών ποικίλης ύλης, σε χιλιάδες τόμους, 1981-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις περιοδικών (εγκυκλοπαίδειες, αυτοτελή έργα, περιοδικά ποικίλης ύλης) σε χιλιάδες τεύχη, 1974-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις αθλητικών περιοδικών και λοιπών περιοδικών, 1981-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις τηλεοπτικών περιοδικών και περιοδικών υπολογιστών, σε χιλιάδες τεύχη, 1997-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις αυτοτελών έργων (σε τόμους), σε χιλιάδες τόμους, 1976-2000.

Περιγραφή: Οι πωλήσεις των περιοδικών ποικίλης ύλης, των παιδικών περιοδικών και των ειδικών περιοδικών ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων των περιοδικών, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις παιδικών περιοδικών, σε χιλιάδες τεύχη, 1981-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις εγκυκλοπαιδειών και έργων σε τεύχη, σε χιλιάδες τεύχη, 1975-1996.

Περιγραφή: Πωλήσεις περιοδικών ειδικού τύπου, σε χιλιάδες τεύχη, 1981-2000.


Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2007 01:51