ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ - Γενικά

Περιγραφή: Συνολικός πληθυσμός, νοικοκυριά, μέλη νοικοκυριών, άτομα ανά νοικοκυριό, άτομα ηλικίας 15-64 ετών, 1960-2000.

Περιγραφή: Πωλήσεις εφημερίδων, περιοδικών, εφημερίδων και περιοδικών, συσκευές ραδιοφώνου και τηλεόρασης, 1960-2000.

Περιγραφή: Μέση συχνότητα αγοράς εφημερίδων, περιοδικών, εφημερίδων και περιοδικών, άτομα ανά συσκευή ραδιοφώνου και τηλεόρασης, 1960-2000.

Περιγραφή: Φύλλα εφημερίδων, ημερησίων εφημερίδων, τεύχη περιοδικών, φύλλα/τεύχη ανά άτομο, συσκευές ραδιοφώνου και τηλεόρασης ανά 1000 άτομα, 1960-2000.


Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2007 01:51