Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά για να εκδώσετε Α.Μ.Α ΙΚΑ (εάν δεν έχετε ήδη) έχουν ως εξής:

  1. Αίτηση απογραφής ασφαλισμένου (τη συμπληρώνετε επί τόπου σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ απευθυνθείτε).

  2. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (η οποία επικυρώνεται στο ΙΚΑ με επίδειξη του πρωτοτύπου)

  3. Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης, ή εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (δεν χρειάζεται επικύρωση)

  4. Βεβαιώσεις πρόσληψης εργοδότη: α) το συμφωνητικό που "διακινείτε" και φέρει τις υπογραφές της εταιρείας και του Πανεπιστημίου και β) το συμφωνητικό που υπογράφετε εσείς με το Πανεπιστήμιο).
    ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΔΕΝ δίνετε στο ΙΚΑ τα πρωτότυπα των βεβαιώσεων, αλλά αντίγραφά τους

  5. Μισθωτήριο ή αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού που να είναι στο όνομά σας και να αναγράφει τη διεύθυνσή σας). Αν αυτά δεν υπάρχουν, τότε συμπληρώνετε και υπογράφετε μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 (νυν 1599/86) όπου δηλώνετε ότι φιλοξενείστε από τους γονείς σας αναφέροντας τη διεύθυνση που διαμένετε.

  6. Αριθμό λογαριασμού τράπεζας που να είστε πρώτος δικαιούχος (ανεξαρτήτως αν υπάρχουν άλλοι συνδικαιούχοι)

  7. Αν από το ΙΚΑ σας ζητηθεί ο αριθμός μητρώου εργοδότη, δίνετε τον αριθμό εργοδότη του Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι το 0010298262 (καλό είναι να το έχετε σημειωμένο σε ένα χαρτάκι πηγαίνοντας να εκδώσετε το ΑΜΑ ΙΚΑ).

Για τη διαδικασία αυτή μπορείτε να πάτε είτε στο ΙΚΑ της περιοχής σας, είτε στο υποκατάστημα του ΙΚΑ Ακαδημίας 21, 1ος όροφος.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΕΜΜΕ Κωνσταντίνο Τσερώνη στο mail: k.tseronis@hotmail.com