Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΕΜΜΕ Κωνσταντίνο Τσερώνη στο mail: k.tseronis@hotmail.com

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης:
Αντώνης Αρμενάκης, Επίκουρος Καθηγητής