Πρακτική Άσκηση ΕΜΜΕ μέσω ΕΣΠΑ 2017
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση 2017 έληξε.
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκινά από τον Μάρτιο του 2017 πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών και φοιτητών του, για συνολικά 45 φοιτήτριες/τες.

Οι φοιτήτριες/τες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι οι τεταρτοετείς και ολοκληρωμένων εξαμήνων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. τη δυνατότητα της πρακτικής άσκησης σε Οργανισμούς και εταιρίες με αντικείμενο σχετικό με τον ευρύτερο χώρο της Επικοινωνίας και των Μ.Μ.Ε. και είναι χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που θα ασκηθούν θα λάβουν 600 ευρώ για το σύνολο των μηνών της πρακτικής άσκησης στο τέλος της πρακτικής. Παράλληλα, κάθε φοιτητής θα ασφαλίζεται αυτόματα στο Ι.Κ.Α. για ατύχημα.

Γενικοί κανόνες της Πρακτικής Άσκησης:

  1. Η Πρακτική Άσκηση θα γίνεται σε Οργανισμούς σχετικούς με την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ όπως αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση και ο κάθε ασκούμενος θα έχει καθήκοντα που θα σχετίζονται με τις σπουδές της επικοινωνίας.
  2. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των φοιτητών για τους οποίους υπάρχει χρηματοδότηση (45), η άσκηση των φοιτητών θα γίνεται ανάλογα με τον χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους.
  3. Για την υποβολή των αιτήσεων δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη καταληκτική προθεσμία. Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση διακοπής υποβολής αιτήσεων.
  4. Όσοι φοιτητές/τριες έχουν ήδη ασκηθεί στα πλαίσια πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στο παρόν πρόγραμμα.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΕΜΜΕ Κωνσταντίνο Τσερώνη στο mail: k.tseronis@hotmail.com

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης: Αντώνης Αρμενάκης, Επίκουρος Καθηγητής