Home 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


 • 2012 | ECOKTHMA. Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Δράσης «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (ΝΕΚ - 0165)», με θέμα την υβριδική ανάπτυξη ενός πραγματικού κτήματος που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, serious games και νέες μεθόδους εκπαίδευσης σε αρμονία με τη φύση.

 • 2012 | HYBRI-CITY (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από τον φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EACEA, με στόχο να ενθαρρύνει την κινητικότητα, τη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ νέων καλλιτεχνών, επιστημόνων, συναφών φορέων, καθώς και κατοίκων, προκειμένου να αναδείξουν ζητήματα που άπτονται των πόλεων. Το έργο επιχειρεί την αποτύπωση των διαδικασιών αυτών με καινοτόμους τρόπους, επιστρατεύοντας διαδραστικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες διάδοσης της γνώσης και της πληροφορίας ώστε να εξασφαλιστεί η εμπλοκή των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων.

 • 2012 | Μάθηση 2.0 plus. Το έργο ενημέρωσης «Μάθηση 2.0 plus» αξιοποιεί, εμπλουτίζει και επεκτείνει τα αποτελέσματα της δράσης «Μάθηση 2.0», παραμένοντας στον στρατηγικό στόχο της ενημέρωσης και ενεργοποίησης για την αξιοποίηση των Διαδικτυακών Εργαλείων και Κοινοτήτων (web 2.0) στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης, και με κέντρο βάρους την ανάδειξη καλών πρακτικών από το πεδίο εφαρμογής.

 • 2011-2012 | Δημιουργικότητα – Νεανικές αφετηρίες και δρόμοι. Παραγωγή ψηφιακού δίσκου σε συνεργασία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα. Πρόκειται για ψηφιακό αρχείο με ανθολογημένα εκλεκτά κείμενα από την παγκόσμια και την ελληνική λογοτεχνία, όπου παρουσιάζονται εμβληματικές περιπτώσεις νεαρών ατόμων που προσπαθώντας να ανοίξουν το δρόμο τους και να δημιουργήσουν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποικίλα εμπόδια τα οποία ξεπέρασαν χάρη κυρίως στη θέληση και την εργασία τους.

 • 2011 | Μάθηση 2.0. Έργο σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την ενημέρωση της νεολαίας ως προς την αξιοποίηση εργαλείων και κοινοτήτων (web 2.0) στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης.

 • 2010-2012 | Ελληνική Φιλοξενία. Παραγωγή ψηφιακού δίσκου για λογαριασμό των Υπουργείων Πολιτισμού και Εξωτερικών. Πρόκειται για μια ψηφιακή αρχειοθήκη με εκλεκτά αποσπάσματα κειμένων, ρήσεις, επιγραμματικές φράσεις και στίχους στα οποία αποτυπώνεται η αξία της φιλοξενίας στον παλαιότερο και νεώτερο ελληνικό κόσμο.

 • 2010-2011 | Global Gateway (Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πρόγραμμα το οποίο εμπλέκει ένα δίκτυο φορέων από την Τουρκία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία, σε μια σειρά δραστηριοτήτων (συμπόσια, φεστιβάλ, εργαστήρια, συνέδρια, σεμινάρια κλπ), που αφορούν τη σχέση πόλης και ψηφιακών τεχνολογιών.

 • 2010-2011 | Η επανάκτηση της πόλης – μια νεανική ματιά στην Αθήνα. Το ΕΠΙ Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας συνεργάστηκε με τον Δήμο Αθηναίων για τη σχεδίαση και σύνταξη ενός συνόλου κειμένων σχετικών με την πόλη της Αθήνας και την αποτύπωση αυτών σε ψηφιακή αρχειοθήκη.

 • 2010-2011| Πολιτιστική Εκδήλωση για την “Ημέρα του Μετανάστη” (18 Δεκεμβρίου). Το ΕΠΙ Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων Μ.Ε.Σ.Ο., ανέλαβε την υλοποίηση των εκδηλώσεων του εορτασμού της παγκόσμιας Ημέρας του Μετανάστη (18/12). Οι εκδηλώσεις αυτές έδωσαν την ευκαιρία να αναδειχτούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μετανάστευση και να αναγνωριστεί η μεγάλη συμβολή των μεταναστών στον παγκόσμιο πολιτισμό και την οικονομία. Οι εκδηλώσεις αποσκοπούσαν επίσης στη δημιουργία θετικού κλίματος μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών και μεταξύ των κοινοτήτων των μεταναστών.

 • 2010 | Η Θυματοποίηση των Δημοσιογράφων στους χώρους εργασίας. Tο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (Ε.Π.Ι.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τις Ελληνικές Ενώσεις Συντακτών, διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν τα είδη, η συχνότητα εμφάνισης και τα αίτια της θυματοποίησης των Ελλήνων δημοσιογράφων στους χώρους εργασίας. Περισσότερα...

 • 2009-2010 | Έλεγχος ορθής λειτουργίας της AGB Hellas A.E. . Συνεργασία του ΕΠΙΕΕ με την Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της για τον επιστημονικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των διαδικασιών της εταιρείας μέτρησης τηλεθέασης AGB Hellas A.E.

 • 2009-2010 | Η φήμη της Ελλάδας στα διεθνή ΜΜΕ. Έρευνα για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με σκοπό την καταγραφή στοιχείων από τον διεθνή τύπο για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

 • 2009 | Μέσα ενημέρωσης, πολιτική κουλτούρα και κοινωνία πολιτών. Μελέτη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για τη διερεύνηση της επιρροής των επικοινωνιακών συστημάτων στην παροχή της ενημέρωσης.

 • 2008-2009 | Τα Ελληνόπουλα στο διαδίκτυο: Ευκαιρίες και κίνδυνοι. Έρευνα για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά και να χαρτογραφήσει τις αναδυόμενες τάσεις και πρακτικές χρήσεις του διαδικτύου από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα.

 • 2008 | Το ξεκίνημα – όψεις της νεανικής δημιουργικότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και περιλάμβανε τη συγκέντρωση εκλεκτών δειγμάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα οποία αναφέρονται στη γένεση του δημιουργικού πνεύματος σε νέους ανθρώπους σε πείσμα των δυσκολιών τις οποίες οι νέοι αυτοί αντιμετώπιζαν.

 • 2007-2008 | Διερεύνηση, καταγραφή και προβολή καλών πρακτικών ψηφιακής πολιτιστικής δημιουργίας και δημιουργία Α’ φάσης Θεσμού Αριστείας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το αντικείμενο της έρευνας αφορούσε τη διαμόρφωση/διατύπωση κριτηρίων αριστείας (διερεύνηση, καταγραφή, εντοπισμός, αξιολόγηση, ανάδειξη, προβολή και επιβράβευση των καλών πρακτικών για την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση, επικοινωνία και προβολή της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Με βάση τη δράση αυτή, απονεμήθηκαν βραβεία σε τελικούς δικαιούχους που πληρούσαν τα κριτήρια στο πρότυπο αντίστοιχων βραβείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και καθιερώθηκε θεσμός αριστείας από τον φορέα.

 • 2007 | Τηλεοπτικός πολιτικός (διά)λογος. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και αποσκοπούσε στην ανάλυση περιεχομένου εκπομπών διαλόγου κατά την προεκλογική περίοδο.

 • 2007 | Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ερμής». Κύριος στόχος ήταν η κατανόηση της σημασίας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η ενδυνάμωση των προσπαθειών υιοθέτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπεύθυνων πρακτικών προσαρμοσμένων στις δικές τους ιδιαίτερες συνθήκες και προτεραιότητες.

 • 2006 | Δομή, περιεχόμενο και ποιότητα της τηλεοπτικής ενημέρωσηςα. Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφεί η έκταση και ο τρόπος προβολής των ελληνικών πολιτικών θεσμών και προσώπων από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης.

 • 2005 | Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στην περιφέρεια / Ησίοδος. Η έρευνα εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Αφορούσε στην ανάπτυξη βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων στον πληθυσμό της ελληνικής περιφέρειας.

 • 2005-2007 | Byzantium – Early Islam. Το ΕΠΙΕΕ συμμετείχε ως εταίρος στο τριετούς διάρκειας πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου συντονιστής και υπεύθυνος ήταν η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη. Στο πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στις προσπάθειες διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Μέση Ανατολή, συμμετείχαν επίσης εταίροι από την Ιταλία, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

 • 2004 | Πανελλαδική έρευνα για τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του έργου ΝΕΟΛΑΙΑ, με θέμα: «Η Νέα γενιά στην Ελλάδα σήμερα». Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η δημιουργία αξιόπιστων και συγκρίσιμων βάσεων δεδομένων αναφορικά με το προφίλ της ελληνικής νεολαίας σήμερα.


 • 2004 - 2003 | Έρευνα με θέμα: «Καταγραφή και μελέτη της ειδησεογραφικής κάλυψης της Ελλάδας και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Διεθνή Τύπο» . Η έρευνα αυτή που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπ. Τύπου & ΜΜΕ στο πλαίσιο των αυξημένων απαιτήσεων της επικοινωνιακής πολιτικής, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ως συνέχεια της έρευνας «Η Εικόνα της Ελλάδας στο Διεθνή Τύπο».

 • 2003 | Παραγωγή εννέα τηλεοπτικών εκπομπών με θέμα : «Η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή και προβολή τους στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ1» για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προσανατολισμός της τηλεοπτικής σειράς «Ζώνη Ασφαλείας», η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΕΡΤ Α.Ε. είναι να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση του μέσου πολίτη, του καθημερινού οδηγού, προκειμένου η εκπομπή να λειτουργήσει εκτός των άλλων και εκπαιδευτικά, κυρίως σε θέματα της αναγκαίας οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής αγωγής.

 • 2003 | Παραγωγή τηλεταινίας με θέμα : «Ο ιδανικός περίπατος/ Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου». Η τηλεταινία αφορά στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με την ενοποίηση των κορυφαίων αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας σ' έναν ιδανικό περίπατο. Ανάθεση της Ανώνυμης Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων.

 • 2003 | «Παραγωγή τηλεταινίας με θέμα, «Οδός Αδριανού» . Η τηλεταινία παρουσιάζει από κοντά τη δημιουργική περιπέτεια που ξεκίνησε ήδη στην περιοχή γύρω από την οδό Αδριανού δείχνοντας το πώς μέρα με τη μέρα αλλάζει η φυσιογνωμία του χώρου.

 • 2003 | Παραγωγή βιντεοταινίας με θέμα , «Η λειτουργία, η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και οι προοπτικές του ελληνικού αεροδρομίου στη σχέση του με τον άνθρωπο-επιβάτη». Το ντοκιμαντέρ, το οποίο πραγματοποιήθηκε για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών, παρουσιάζει με μοντέρνο κι ευφάνταστο τρόπο την «ατμόσφαιρα» και τον κόσμο του αεροδρομίου, τις «στιγμές» της αναχώρησης και της άφιξης και γενικότερα τις διάφορες πλευρές της συνάντησης και ανάμιξης των επιβατών στον χώρο του εθνικού αεροδρομίου Ελευθ. Βενιζέλος, ενός χώρου που από τη φύση του ανήκει και στην Ελλάδα και στον πλανήτη.

 • 2003 | Ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης με θέμα , «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλών/ υπηρεσιών σε θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης».

 • 2001 | Παραγωγή έργου με θέμα: «Η σημασία της οδοιπορίας στη σύγχρονη ελλαδική πόλη και ιδιαίτερα στην Αθήνα» με ανάθεση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα: α) μια σπονδυλωτή τηλεταινία, διάρκειας 60΄, με κεντρικό θέμα την ευρύτερη κοινωνική σημασία της οδοιπορίας και των ελεύθερων χώρων στη σύγχρονη Αθήνα, β) ένα χάρτη πεζοδρόμων & δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή της Αθήνας, γ) ένα τόμο με τίτλο «Καθ' οδόν», με επιλεγμένα, εκλεκτά κείμενα και φωτογραφίες σχετικά με το ζήτημα της πεζοπορίας. Τα κείμενα και μέρη της τηλεταινίας είναι και σε μορφή CD - ROM .

 • «Η εικόνα της Ελλάδας στο διεθνή Τύπο κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση »
  Η έρευνα εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπ. Τύπου & ΜΜΕ στο πλαίσιο των αυξημένων απαιτήσεων της επικοινωνιακής πολιτικής, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα δημοσιεύματα που αφορούν στην προετοιμασία και υλοποίηση των Ο.Α. του 2004.


 • «Η Ευρωπαϊκή Δημόσια Τηλεόραση στην ψηφιακή εποχή. Προτάσεις για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση»
  Έρευνα για την πορεία ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης στη Δυτική Ευρώπη.


 • «Το Κοινοβούλιο στον Τύπο και την Τηλεόραση»
  Έρευνα για το ρόλο των ΜΜΕ στην απεικόνιση του Ελληνικού Κοινοβουλίου.


 • «Αναπαραστάσεις και στάσεις εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
  Ο ρόλος των ΜΜΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.


 • «Πολιτική Επικοινωνία στο Διαδίκτυο»
  Πλευρές της πολιτικής χρήσης του Διαδικτύου.


 • «Εθελοντισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες»
  Εξέλιξη της συμμετοχής των εθελοντών στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.


 • «Προσδιορισμός χρόνου και κόστους δημιουργίας Πύλης στο Διαδίκτυο»


 • «Τα κοινωνικά μηνύματα των Δημόσιων Οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα: Προβλήματα και Προοπτικές»
  Ανιχνεύσει την κοινωνική διαφήμιση στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1997-1999, όπως αυτή προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση.


 • «Η σημασία της οδοιπορίας στη σύγχρονη ελλαδική πόλη και κυρίως στην Αθήνα»
  Παραγωγή σπονδυλωτής τηλεταινίας 60΄ με κεντρικό θέμα την ευρύτερη κοινωνική σημασία της πεζοπορίας και των ελεύθερων χώρων, τόμου με τίτλο «Καθ’ Οδόν», που περιέχει επιλεγμένα κείμενα –λογοτεχνών & διανοουμένων, CD-ROM που περιλαμβάνει κείμενα και μέρη της τηλεταινίας.


 • «Οι κοινοβουλευτικές ειδήσεις στην ελληνική τηλεόραση»
  Η κάλυψη των εργασιών του ελληνικού κοινοβουλίου από την τηλεόραση.


 • «Οδηγός Διαχείρισης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (ιστορία, δεοντολογία, ιδεολογία και αποτελέσματα της περιόδου 1950-2000)»
  Έννοια και περιεχόμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς, βασικές αρχές και κριτήρια κήρυξης ενός διατηρητέου μνημείου, ιστορική αναδρομή και σύγχρονη αντίληψη στην ιδεολογία διάσωσης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνομιλία παραδοσιακής και σύγχρονης πολιτισμικής δημιουργίας, η έννοια της διαχείρισης υλικών και άυλων φορέων, ελληνική εμπειρία 1950-200: κέρδη, ζημιές, απώλειες & προοπτικές.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1996-1999