Home 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
Bιογραφικό Σημείωμα

  Α. Βιογραφικά στοιχεία

Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 20.2.1951
Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος
Ιθαγένεια: ελληνική (στρατιωτική θητεία 1980 – 1981)
Γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική

Β. Σπουδές

1969 : Αποφοίτηση από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών
1969 - 1974 : Σπουδές Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Freiburg Γερμανίας
1974 - 1979 : Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Münster Γερμανίας
1980 : Διδάκτωρ Πολιτικής Κοινωνιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Münster Γερμανίας (summa cum laude), 15.10.1980 Βραβείο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου του Mόnster

Γ. Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

1986 - 1991 : Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (αρχικά ΠΑΣΠΕ)
1989 - 1990 : Επισκέπτης Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ)
1988 - 1992 : Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου του Ναυτικού
1991 - 1997 : Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
1992 - 1994 : Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
1992 - 1999 : Υπεύθυνος για τα προγράμματα Erasmus - Socrates της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
1994 - : Διευθυντής του Τομέα «Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας» του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ
1997 - : Μέλος της επιτροπής υποτροφιών του Ιδρύματος DAAD της Γερμανίας (Vertrauensdozent) και υπεύθυνος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφιών για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες
1997 - : Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών
1997 - : Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), Γενικό Τμήμα, Τμήμα Ακολούθων Τύπου
1998 - 1999 : Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔ - Θεσσαλονίκη)
1998 - : Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δ. Ερευνητική και Διοικητική Δραστηριότητα

1981 - 1984 : Ερευνητής στο ΄Ιδρυμα Heinrich - Heine στο Freiburg Γερμανίας. Ερευνητικό πεδίο: Στρατός, ασθενείς πολιτικοί θεσμοί και κράτος έκτακτης ανάγκης. Η έρευνα αυτή αποτέλεσε τη βάση του βιβλίου που δημοσιεύθηκε λίγο αργότερα στα ελληνικά (1985)
1984 - 1986 : Ερευνητής στο ΄Ιδρυμα Μεσογειακών Μελετών στην Αθήνα. Ερευνητικό πεδίο: Πολιτικές δυνάμεις, πολιτική εξουσία, πολιτικά κόμματα. Συγκεκριμένο αντικείμενο: Εξουσία, μηχανισμοί και κέντρα άσκησής της. Η έρευνα αυτή αποτέλεσε τη βάση του βιβλίου που δημοσιεύθηκε αργότερα (1989)
1989 - 1991 : Συντονιστής ερευνητικού προγράμματος στο Μορφωτικό ΄Ιδρυμα της Αγροτικής Τράπεζας. Αντικείμενο: Πολιτικές Δυνάμεις και πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
1994 - 1995 : Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων και αναδιοργάνωσης της ερευνητικής στρατηγικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
1995 - : Διευθυντής Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Υπεύθυνος ερευνητικών Προγραμμάτων και διεθνών συνεργασιών του Ινστιτούτου (πρώτη θητεία 1995 – 2000, επανεκλογή και έναρξη δεύτερης θητείας Αύγουστος 2001)

Ε. Άλλες Επιστημονικές και Διοικητικές Δραστηριότητες

1994 - 1998 : Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (μέλος από το 1982)
1995 - 1998 : Αντιπρόσωπος της Ελλάδας για θέματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στην UNESCO (πρόγραμμα MOST)
1998 - 2000 : Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (Α΄ Θητεία)
2000 - : Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (Β΄ Θητεία)
1998 - 2000 : Μέλος της Επιτροπής Κρίσης των Αντιρρησιών Συνείδησης του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης
1999 : Μέλος της ομάδας εργασίας για την εκπόνηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία των ανηλίκων στο πεδίο της Ραδιοτηλεόρασης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
1999 - : Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
2000 - : Μέλος του International Scientific Senate της Balkan Media Academy με έδρα τη Σόφια
2001 - : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας Θεμάτων Ισότητας – ΚΕΘΙ (Γενική Γραμματεία Ισότητας)

Ε. Συγγραφικό έργο Βιβλία

 • Α. Μονογραφίες
  Gesellschaftliche Klassen, politische Krise und Abhaengigkeit, Lang, Frankfurt a.M. 1981
  Στρατός και Πολιτική Εξουσία. Η δομή της εξουσίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα, 1985 (Β΄ έκδοση 1988, Γ΄ έκδοση 1990, Δ΄ έκδοση 1995)
  Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισμός. Η εξωθεσμική συναίνεση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, Εξάντας, Αθήνα, 1989 (Β΄ έκδοση 1996)
  Δημοκρατία και Παγκοσμιοποίηση. Η έννοια του ανθρώπου στη Νεωτερικότητα: Πραγματική αφαίρεση και ορθός λόγος, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα / Εξάντας, Αθήνα, 1998
 • Β. Επιμέλειες
  Το κράτος στον περιφερειακό καπιταλισμό, Εξάντας, Αθήνα, 1985
  Κοινωνικές τάξεις, κοινωνική αλλαγή και κοινωνική ανάπτυξη στη Μεσόγειο, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα, 1986
  - (σε συνεργασία με Α. Χατζηγιάννη και Λ. Αλιμπράντη): Recent Social Trends in Greece 1960 - 2000 McGills – Queens, Montreal, 2001 (υπό έκδοση)
  - (σε συνεργασία με Δ. Γράβαρη): Η Δημοκρατία πέρα από το έθνος – κράτος: Οι προοπτικές μιας μετα-εθνικής παγκόσμιας τάξης, Θεμέλιο, Αθήνα, 2001 (υπό έκδοση)

ΣΤ. Διεθνείς συνεργασίες

WZB (Wissenschaftszentrum Berlin), CNRS (LASMAS - Paris), Sόdosteuropa Gesellschaft (Mόnchen), Institut fόr Politikwissenschaft - Universitδt Tόbingen, Institut fόr Bildung und Medien (Berlin), Center for Middletown Studies (Ball State University, Indiana), Institut fόr Publizistik und Kommunikationswissenschaft - Universitδt Wien, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Dept. of Sociology - University of Virginia, Facolta di Scienze Politiche - Universita Deghli Studi di Milano, INRS - Montreal (Quebec), Facultad de Sociologia - Universitad Computense de Madrid, Universita Deghli Studi di Sienna κλπ.

Z. Συμμετοχή σε Διεθνή Δίκτυα

Comparative Charting of Social Change (Συμμετέχουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια από: Η.Π.Α., Καναδά, Κεμπέκ (αυτόνομα), Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, Βουλγαρία, Γερμανία)
EuroReporting (συντονιστής ZUMA – Mannheim και Paul Lazarsfeld – Society for Social Research, Vienna), Πανευρωπαϊκό
European Thematic Network Political Science, Πανευρωπαϊκό
EUROMEDIA (συμμετέχουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια από: Γερμανία: Paderborn, Berlin, Bochum, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία)
ECN, European Communication Network, Πανευρωπαϊκό

Ο καθηγητής Δ. Χαραλάμπης είναι επίσης συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδριών.