Σ'αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και ένα αρκετά ενδιαφέρον τμήμα διαδικτυακών συνδέσμων, το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί και με δικές σας υποδείξεις.
Γραμματεία Τμήματος ΕΜΜΕ
Γραμματέας: κ. Μαριάνθη Παπαδημητρίου
Σταδίου 5, 7ος όροφος, Αθήνα 10562
Τηλ. 210.3220086, 210.36.89.384-5
Fax. 210.3220820
 
Διοίκηση Τμήματος ΕΜΜΕ
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δικοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Τομέων, δύο εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 
Εκλεγμένη Διοίκηση
Πρόεδρος: Γιάννης Πανούσης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής
Διευθυντές Τομέων
Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας: Δημήτρης Χαραλάμπης, Καθηγητής
Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας: Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής
Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού: Κλήμης Ναυρίδης, Καθηγητής
 
Διευθυντές Εργαστηρίων
Εργαστήριο Διαχείρισης και Προβολής του Πολιτισμικού Περιβάλλοντος: Πέπη Ρηγοπούλου, Καθηγήτρια, (Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας)
Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής, (Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας)
Εργαστήριο Ψυχολογικών Ερφαρμογών και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού: Μπετίνα Ντάβου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, (Τομέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού)
Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων (Διατομεακό): Μαρία Κομνηνού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Σύνδεσμοι
Ελληνικά Πανεπιστήμια
Ελληνικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Διατμηματικά - Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα
Βιβλιοπωλεία
Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
Υπουργεία - Δημόσιες Υπηρεσίες

Τηλεόραση - Ραδιόφωνο

Εφημερίδες - Περιοδικά 
Μηχανές Αναζήτησης

 

All Rights Reserved 2005. Dept.Communication and Media Studies, University of Athens, D&Δ by e