Σύντομα θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου η ψηφιακή εκδοχή της επετηρίδας των αποφοίτων του τμήματος ΕΜΜΕ.

Αναζητήστε ψηφιακά παλιούς συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, μέσω της ψηφιακής επετηρίδας του τμήματος.

All Rights Reserved 2005. Dept.Communication and Media Studies, University of Athens, D&Δ by e