Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Δημήτρης Κουτσομπόλης

Αντιπρόεδρος: Μαρία Κοντούλη

Γραμματέας: Γιώργος Ελταχήρ

Ταμίας: Πόπη Καπετανοπούλου

Μέλος: Ελευθερία Σούμπαση

Διοικητικό Συμβούλιο 2001-2004

Σκοπός

Το σωματείο έχει σκοπό:

 • την με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο παροχή βοήθειας, ενίσχυση και αλληλεγγύη μεταξύ των αποφοίτων του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • την σύσφιξη των κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων και την συσπείρωση των μελών του καθώς και την προάσπιση και προώθηση των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων τους σε κάθε δυνατή μορφή στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 • την επιδίωξη των σκοπών του στο πλαίσιο της διασφάλισης των δημοκρατικών θεσμών, του σεβασμού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της προσωπικής ελευθερίας.
 • την συνεχή επιστημονική και τεχνική ενημέρωση των μελών του.

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαιτέρως με:

 • την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με την στήριξη των μελών του, με κάθε τρόπο στην επαγγελματική αποκατάστασή τους καθώς και με την παροχή σε αυτά κάθε βοήθειας ως προς τις κατά τους σκοπούς του σωματείου δραστηριότητές τους,
 • την προώθηση Θεμάτων σχετικών με την επικοινωνία, τη δημοσιογραφία, τη διαφήμιση και τον πολιτισμό,
 • τη συνεργασία με τα όργανα του Τμήματος και την ενεργό συμμετοχή των μελών του σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της λειτουργίας του, ιδιαίτερα σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
 • τη συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
 • την οργάνωση πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη καλών σχέσεων συνεργασίας με άλλα σωματεία και οργανώσεις, για την προώθηση των πνευματικών και κοινωνικών του σκοπών,
 • τη διοργάνωση και λειτουργία ενημερωτικών - επιμορφωτικών σεμιναρίων,
 • την επιστημονική στήριξη των μελών, την οργάνωση διαλέξεων, τη δημοσιοποίηση των απόψεών τους στα εκάστοτε επίκαιρα θέματα σε σχετικά προς τους σκοπούς του ζητήματα,
 • την εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλών προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε θέματα συναφή προς τους σκοπούς του ή σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας των μελών του,
 • την κατάρτιση επιτροπών δραστηριοτήτων, την οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών,
 • την απονομή τιμητικών τίτλων σε μέλη ή τρίτους που διακρίνονται στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο και προσφέρουν κοινωνικό έργο,
 • ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε κάθε επίπεδο.

Μέλη του Σωματείου

Μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, εφ όσον αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου και τις διατάξεις του καταστατικού του.

Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Συλλόγου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 2.

All Rights Reserved 2005. Dept.Communication and Media Studies, University of Athens, D&Δ by e