Από τον Δεκέμβριο του 2001 ιδρύθηκε και λειτουργεί ο Σύλλογος Αποφοίτων του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του Συλλόγου Αποφοίτων είναι να κατοχυρώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και να συμβάλει καθοριστικά στην διεκδίκηση επαγγελματικών αιτημάτων τους.

Επίσης, στοχεύει να φέρει κοντά όλους τους απόφοιτους του τμήματος επικοινωνίας, στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών της «μετά το πτυχίο» πορείας τους. Ακόμα, στοχεύει στη δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου - Ένωσης των Αποφοίτων των Τμημάτων Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση του κλάδου στη χώρα μας.

Ως εκ τούτου, καλεί όλους τους αποφοίτους να γίνουν μέλη του, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην κατεύθυνση αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος ΕΜΜΕ

Περισσότερα στοιχεία για τη δομή του Συλλόγου Αποφοίτων

All Rights Reserved 2005. Dept.Communication and Media Studies, University of Athens, D&Δ by e