ΤΜΗΜΑ ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Δημοσίευση Βοήθεια | Αρχείο 01-04 | Ανακοινώσειςλίζα τσαλίκη - Δημοσίευση: 26-05-2015 19:31

αναβολή ωρών συνεργασίας για παρασκευή 29 μαϊου

αυτή την παρασκευή 29 μαϊου, δεν θα κάνω ώρες γραφείου. όποια/ος χρειάζεται κάτι,και δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη εβδομάδα, παρακαλώ να επικοινωνήσει άμεσα ηλεκρονικά μαζί μου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ