ΤΜΗΜΑ ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Δημοσίευση Βοήθεια | Αρχείο 01-04 | Ανακοινώσεις



Ιωάννα Αθανασάτου - Δημοσίευση: 05-05-2015 00:37

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τήν Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθερίας τού Τύπου καλούνται οι φοιτητές τών μαθημάτων "Φεμινιστικές Προσεγγίσεις στήν Κινηματογραφικη Αφήγηση" και "Τέχνη και ΜΜΕ" να παρακολουθήσουν εκδήλωση τήν Τετάρτη 6 Μαίου 2015, 12 μμ στήν αίθουσα εκδήλώσεων τής ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20). Θα παρουσιασθεί τό βιβλίο "Πρότυπα Ποιότητας στα ΜΜΕ" τού Β. Βασιλόπουλου με ομιλητές τούς Πανεπιστημιακούς Χριστόφορο Βερναδάκη και Κατερίνα Σαρικάκη , και παρεμβάσεις από τήν Πρόεδρο τής ΕΣΗΕΑ κ.α. Η παρακολούθηση τής εκδήλωσης θα προσμετρηθεί ως παράδοση αυτής τής εβδομάδας για κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα . Η διδάσκουσα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ