ΤΜΗΜΑ ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Δημοσίευση Βοήθεια | Αρχείο 01-04 | ΑνακοινώσειςΑ. Αρμενάκης - Δημοσίευση: 09-09-2004 13:29

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2004

 

Η προθεσμία για την παράδοση των εργασιών είναι μέχρι τις

30 Σεπτεμβρίου 2004.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ