ΤΜΗΜΑ ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Δημοσίευση Βοήθεια | Αρχείο 01-04 | Ανακοινώσεις
Γραφείο Διασύνδεση ΕΜΜΕ - Δημοσίευση: 27-03-2015 11:31  
Αμοιβόμενη Πρακτική εκτός ΕΣΠΑ


Νίκος Μύρτου - Δημοσίευση: 26-03-2015 18:40  
Επιπλέον Ωρες Συνεργασίας


Ε. Διαμαντοπούλου - Δημοσίευση: 26-03-2015 16:21  
Ιστορία της Τέχνης- Αναβολή μαθήματος


Έλλη Φιλοκύπρου - Δημοσίευση: 25-03-2015 12:05  
Ώρα συνεργασίας: ακύρωση


Μαρία Κομνηνού - Γιάννης Λάμπρου - Δημοσίευση: 24-03-2015 19:37   6269_1191.doc Περιλαμβάνεται συνημμένο - Τύπος αρχείου: Kείμενο Word
Ανάθεση Εργασιών στο Μάθημα "Πολιτική και Πολιτισμός στο Πεδίο των ΜΜΕ και στον Κινηματογράφο"


Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΖΟΥΝΗΣ - Δημοσίευση: 23-03-2015 15:07  
Ανάλυση Λόγου και Εικόνας - Επίσκεψη και Ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης


Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΖΟΥΝΗΣ - Δημοσίευση: 23-03-2015 14:57  
Ανάλυση Λόγου και Εικόνας - Επίσκεψη και Ξενάγηση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης


Νίκος Μύρτου - Δημοσίευση: 23-03-2015 14:06  
Εργαστήριο Τεχνικών Τηλεοπτικής Παρουσίασης


Σταμάτης Πουλακιδάκος - Δημοσίευση: 19-03-2015 21:51  
Ελεύθερο σεμινάριο "Κρίση, φασισμός και δημοσιογραφική κάλυψη (ορθή επανάληψη)


Σταμάτης Πουλακιδάκος - Δημοσίευση: 19-03-2015 21:45  
Ελεύθερο σεμινάριο "Κρίση, φασισμός και δημοσιογραφική κάλυψη


Ι.Αθανασάτου-Ν.Μύρτου - Δημοσίευση: 19-03-2015 18:47  
Τέχνη και ΜΜΕ 20/03


Ν.Παπαναστασίου - Δημοσίευση: 18-03-2015 21:25   6261_1822.pdf Περιλαμβάνεται συνημμένο - Τύπος αρχείου: Αρχείο PDF
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία - Παρουσιάσεις


Μανώλης Χαιρετάκης - Δημοσίευση: 17-03-2015 23:25  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ


Εκ των Κοσμητειών - Δημοσίευση: 17-03-2015 18:33  
Κάλεσμα για την κατάληψη του Μεγάρου Θεωρητικών Επιστημών


Μ.Κομνηνού - Δημοσίευση: 17-03-2015 16:45  
Πολιτική και Πολιτισμός Αλλαγή Αίθουσας


Μ.Κομνηνού - Δημοσίευση: 17-03-2015 12:48  
Θωρία και Πρακτική της Έντυπης Επικοινωνίας eclass


Ιωάννα Αθανασσάτου - Δημοσίευση: 17-03-2015 12:46  
Φεμινιστικές Προσεγγίσεις - Αναβολή


WebTeam - Δημοσίευση: 16-03-2015 15:16   6255_1343.pdf Περιλαμβάνεται συνημμένο - Τύπος αρχείου: Αρχείο PDF
Συμμετοχή πολιτών: Σχεδιάζοντας από την πλατεία της γειτονιάς έως το Σύνταγμα της χώρας


Νίκος Μύρτου - Δημοσίευση: 15-03-2015 18:10  
Τέχνη και ΜΜΕ eclass


Μανώλης Χαιρετάκης - Δημοσίευση: 14-03-2015 17:15  
Μ.Χαιρετάκης-Συνεργασία με φοιτητές


Κ. Ρηγοπούλου - Π. Ζούνης - Δημοσίευση: 13-03-2015 12:47  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 26-3-2015


Μαρία Κομνηνού - Δημοσίευση: 12-03-2015 20:41  
Πολιτική και Πολιτισμός: αλλαγή αίθουσας


Ε. Διαμαντοπούλου - Δημοσίευση: 12-03-2015 13:37  
Ώρες συνεργασίας-Αλλαγή


Ν. Παπαναστασίου - Δημοσίευση: 11-03-2015 18:58   6249_1458.pdf Περιλαμβάνεται συνημμένο - Τύπος αρχείου: Αρχείο PDF
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία - Παρουσιάσεις επόμενης εβδομάδας


Σταμάτης Πουλακιδάκος - Δημοσίευση: 11-03-2015 02:15  
Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ με αμοιβή


Ν.Παπαναστασίου - Δημοσίευση: 07-03-2015 17:46   6247_1989.pdf Περιλαμβάνεται συνημμένο - Τύπος αρχείου: Αρχείο PDF
Ιστορία του Τύπου - Παρουσιάσεις (ορθή επανάληψη)


Ν.Παπαναστασίου - Δημοσίευση: 07-03-2015 17:44  
Ιστορία του Τύπου - Παρουσιάσεις (ορθή επανάληψη)


λίζα τσαλίκη - Δημοσίευση: 06-03-2015 21:57  
sos- Σύγχρονη Κοινωνία και ΜΜΕ - αλλαγή αίθουσας


λίζα τσαλίκη - Δημοσίευση: 06-03-2015 21:45  
Κοινωνία της Πληροφορίας-αλλαγή αίθουσας, μέρας και ώρας μαθήματος


Μαρία Κομνηνού - Δημοσίευση: 06-03-2015 17:35  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ