Νικόλας Χρηστάκης

Νικόλας Χρηστάκης

Κοινωνικός Ψυχολόγος, Καθηγητής Τμ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε.
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Waves by WEBikOS

Νικόλας Χρηστάκης
Κοινωνικός Ψυχολόγος, Καθηγητής Τμ. Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε.
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ