ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-Ανακοίνωση για τα βιβλία

Posted by WebTeam (62.103.218.98) on January 10, 2003 at 18:50:46:

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα “Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές” ότι τα δύο βιβλία του μαθήματος (θεωρίας και εργαστηρίου) θα συνεχίσουν να δίνονται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2003 από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Καλαμιώτου 2, 6ος όροφος.

Αναλυτικά[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]