ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-Εξέταση εργαστηριακού μέρους

Posted by WebTeam (62.103.218.98) on January 10, 2003 at 18:44:36:

Η εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και Εργαστηριακές Εφαρμογές για τους φοιτητές του 2ου έτους και με Α.Μ. 210091 έως Α.Μ. 210190 οι οποίοι ολοκλήρωσαν πρόσφατα τον κύκλο των εργαστηριακών μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου.


Αναλυτικά το πρόγραμμα[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]