ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Posted by WebTeam (62.103.218.7) on December 16, 2002 at 19:41:42:

Η εξέταση για το μάθημα Οπτική Επικοινωνία, διαμορφώνεται για την Παρασκευή 20/12 και 11-6.

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]