Απόφαση Γ.Σ. 3-12-2002

Posted by WebTeam (62.38.13.121) on December 11, 2002 at 15:23:45:

Δημοσιεύθηκε απόσπασμα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ΕΜΜΕ σχετικά με τις κατευθύνσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Συνέλευση της 3-12-2002)

Η απόφαση της Γ.Σ.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]