ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΜΕ 26/11/2002

Posted by WebTeam (195.134.69.106) on November 27, 2002 at 01:47:52:

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών ΕΜΜΕ (Συνέλευση της 26-11-2002)

Η απόφαση της Γ.Σ.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]