Π.Μ.Σ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on November 14, 2002 at 11:36:08:

Καλούνται οι φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (με 6 φωτογραφίες ταυτότητας) για να δηλώσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη 19/11, Πέμπτη 21/11, και ώρα 11-2.

Από τη Γραμματεία[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]