Απόφαση Γ.Σ. Φοιτητών ΕΜΜΕ (6-11-2002)

Posted by WebTeam (62.38.9.117) on November 09, 2002 at 01:42:19:

Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Φοιτητών ΕΜΜΕ (Συνέλευση της 6-11-2002)

Η απόφαση της Γ. Σ. του Συλλόγου Φοιτητών[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]