ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on October 15, 2002 at 18:55:02:

Η εξέταση του μαθήματος του Γ΄ εξαμήνου ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ θα γίνει γραπτώς την Πέμπτη, 24/10/2002 και ώρα 7-9 στην Καλαμιώτου.

Σύνδεσμος για το Πρόγραμμα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2002
Σύνδεσμος για εύκολη εκτύπωση του Προγράμματος
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]