ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ - *ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ*

Posted by WebTeam (194.30.220.164) on October 02, 2002 at 14:41:58:

Ανακοινώθηκαν ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

25 Οκτωβρίου 2002: Γραπτές Εξετάσεις

29 Οκτωβρίου 2002: Εξετάσεις Ξένης Γλώσσας για όσους δεν υπέβαλαν το απαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (τα ονόματα θα ανακοινωθούν προσεχώς)

30 και 31 Οκτωβρίου 2002: Συνεντεύξεις

Σύνδεσμος για την ανακοίνωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]