Ανακοίνωση Συλλόγου Μελών ΔΕΠ ΕΜΜΕ

Posted by WebTeam (194.30.220.164) on October 02, 2002 at 14:17:40:

Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Τμήματος ΕΜΜΕ της 1ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με την αναστολή της αποχής των μελών του από τα διδακτικά καθήκοντα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ - 01/10/2002[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]