Δημοσιογραφική Έρευνα με Χρήση Η/Υ και Δικτύων -ώρες εξετάσεων

Posted by Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών (194.30.220.164) on September 27, 2002 at 17:17:32:

Η εξέταση για το σεμινάριο Δημοσιογραφική Έρευνα με χρήση Η/Υ και Δικτύων (Παρασκευή, 4/10) θα γίνει σε ομάδες και σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου ως εξής:


1.από Α.Μ. 776 μέχρι 98042 9π.μ.-10:30 π.μ.
2.από Α.Μ. 98045 μέχρι 98106 10:30π.μ.-12μ.
3.από Α.Μ. 98107 μέχρι 99175 12μ.-13:30μ.μ.

Σύνδεσμος για το Πρόγραμμα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2002

Σύνδεσμος για εύκολη εκτύπωση του Προγράμματος

[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]