Μετατίθεται η έναρξη της εξεταστικής

Posted by WebTeam (62.103.218.211) on September 20, 2002 at 15:10:43:

Η έναρξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2002 που είχε προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 23/9, μετατίθεται τη Δευτέρα 30/9.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Μετατίθεται η έναρξη της εξεταστικής

[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]