Απόφαση Γ. Σ. Συλλόγου Φοιτητών 3/9/02

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on September 04, 2002 at 17:28:02:

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ.

Προώθηση, από την κυβέρνηση, της διάσπασης και υποβάθμισης των σπουδών με οδηγό τις αποφάσεις της Μπολώνια και της Πράγα, που υιοθετεί το μοντέλο των κύκλων σπουδών (προπτυχιακός – μεταπτυχιακός), με σκοπό την υποβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την περαιτέρω πρόσδεσή της στο άρμα της αγοράς. Πρώτο βήμα αποτέλεσε το νομοσχέδιο της ψευτοανωτατοποίησης, χορηγώντας ένα «πρώτο τίτλο σπουδών» για τους πολλούς ενώ σήμερα φαίνεται η κοροϊδία της «αναβάθμισης» αφού εξακολουθεί η γύμνια τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στην υλικοτεχνική τους υποδομή, τον χαρακτήρα τους συνολικά.
Επόμενο βήμα ήταν το νομοσχέδιο για τα «μεταπτυχιακά και την έρευνα» όπου προωθήθηκαν οι δυο κύκλοι σπουδών. Σε αυτό σχεδιάστηκε η μεταφορά μαθημάτων και γνώσεων σε μεταπτυχιακά, ενώ η χορήγηση Διπλώματος Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ), ως νέος μεταπτυχιακός κύκλος όπου μαζί με τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ουσιαστικά μεταφέρουν την Ανώτατη Εκπαίδευση σε ορισμένα μεταπτυχιακά, αμφισβητώντας άμεσα το επιστημονικό κύρος και την ισχύ του προπτυχιακού επιπέδου.

Ολοσχερής υποταγή της έρευνας στις «ανάγκες της αγοράς» μέσω διαφόρων κέντρων μέσα και έξω από τις σχολές (βλ. Επιχειρησιακά Ινστιτούτα), η πλήρης στεγανοποίηση και απομάκρυνσή της από τους φοιτητές, και συνολικά από την Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημιακών ως μοχλός ελέγχου για το πώς, εν χορώ, προχωρούν οι αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις με βάση βέβαια όχι το επιστημονικό επίπεδο ή τις κοινωνικές ανάγκες αλλά την αποδοτικότητα των ΑΕΙ στην αγορά εργασίας, δηλαδή στη βάση των συμφερόντων των επιχειρήσεων. Αυτές αποσκοπούν στην γενική στροφή προς την κατάρτιση και την παροχή ληξιπρόθεσμων γνώσεων χαμηλού επιπέδου που θα παράγουν τον εργαζόμενο εργαλείο – φθηνό – ευέλικτο εργατικό δυναμικό.

Ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω της υποχρηματοδότησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναγκάζει τα τμήματα να αναζητούν πόρους από άλλα κονδύλια όπως το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (οικονομικό κονδύλι από την ΕΕ για την προώθηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής), αλλά και ανοίγουν το δρόμο για την είσοδο των ιδιωτών μέσα στις σχολές προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να υπάρχουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά.

Τα δάκρυα του υπουργού για το κόστος που επωμίζονται οι γονείς εξ’ αιτίας της κινητοποίησης των καθηγητών είναι κροκοδείλια, αφού την ίδια στιγμή κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, για να ακριβοπληρώνουν οι οικογένειές μας σπουδές με ανύπαρκτο επιστημονικό και επαγγελματικό αντίκρισμα.

Τα δίκαια οικονομικά – συνταξιοδοτικά αιτήματα των καθηγητών προϋποθέτουν τη σύγκρουση από τη μεριά της ΠΟΣΔΕΠ με την κυβερνητική πολιτική. Προϋποθέτει την αντίδραση στην οικονομική πολιτική που ακολουθείται και έχει σήμερα οδηγήσει στις ανατιμήσεις στα βασικά προϊόντα σε βάρος του συνόλου του λαού και στις αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ, ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ.
Αντίθετα, η μορφή που επέλεξε η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, για αποχή από το διδακτικό έργο, οδηγεί σε αδιέξοδο και δεν βάζει στο στόχαστρο τη ρίζα που γεννά τα προβλήματα και ξεκινά από τις κατευθύνσεις της ΕΕ, ενώ επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποπροσανατολίζει και να υποκρίνεται «ενδιαφέρον» για τους φοιτητές. εμποδίζει την προοπτική ενός κοινού αγώνα φοιτητών – πανεπιστημιακών, με την λογική της απομόνωσης που ακολουθεί, αποδιοργανώνοντας τη δράση του φ.κ.
Σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητο να εξασφαλισθούν οι όροι για τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
είναι επιτακτική η ανάγκη συντονισμένης πάλης των φοιτητών μαζί με σπουδαστές – ΔΕΠ - εργαζόμενους, πλάι στο λαϊκό κίνημα για την ίδρυση Ενιαίας Ανώτατης Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης. Αγώνας που θα περάσει μέσα από τις αποφάσεις μαζικών γενικών συνελεύσεων και το συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων στην βάση των αποφάσεων αυτών.

Παλεύουμε ενάντια στην ένταση των ταξικών φραγμών, στην αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, στην απαξίωση των σπουδών, στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Απόσυρση του νομοσχεδίου για τα μεταπτυχιακά και την έρευνα.
Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση Δημόσια και Δωρεάν, χωρίς τον αναχρονιστικό διαχωρισμό σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Δωρεάν σίτιση-στέγαση για όλους τους φοιτητές
Απόσυρση του νομοσχεδίου της ψευτοανωτατοποίησης.
Όχι στην αξιολόγηση των Πανεπιστημίων από τις επιχειρήσεις.
Όλη η γνώση και τα επαγγελματικά δικαιώματα σε προπτυχιακό επίπεδο ειδίκευση στο πτυχίο - Μεταπτυχιακά ενός κύκλου που θα οδηγούν αποκλειστικά σε διδακτορικό δίπλωμα – Κατάργηση των μεταπτυχιακών ειδίκευσης και εμβάθυνσης (ΜΔΕ,ΔΠΣ).
Κατάργηση των ΕΠΙ. Έρευνα προς όφελος των κοινωνικών αναγκών και της ανάπτυξης της επιστήμης
Δικαίωμα στη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους.
Διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Θεσμοθετημένη 6μηνη πρακτική άσκηση, ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών, σε δημόσιους επικοινωνιακούς οργανισμούς, για όλους τους φοιτητές, με αμοιβή και ασφάλιση.
Λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού στο τμήμα.
Πτυχιακή εργασία, υποχρεωτική, με την θεσμοθέτηση ενάτου εξαμήνου.
Κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, ανεξάρτητα από την χρηματοδότηση μέσω ΕΠΕΑΕΚ.
Δωρεάν σημειώσεις και συγγράμματα σε όλα τα μαθήματα. Ολοήμερη πρόσβαση στο εργαστήριο των Η/Υ. Δυνατότητα δανεισμού βιβλίων, δωρεάν φωτοτυπιών και εκτυπώσεων από το Internet.
Στέγαση του τμήματος σε ενιαίο κτίριο, ακαδημαϊκών προδιαγραφών.
Έγκαιρη διανομή των συγγραμμάτων και διανομή τους από την Γραμματεία της σχολής.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΕ:
1. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 3ης Σεπτεμβρίου, που συγκαλεί το Συντονιστικό Σωματείων εργαζομένων Αθήνας, για τις ανατιμήσεις.
2. Κατάληψη του Γραφείου Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθήνας, την Πέμπτη 5 Σεπτέμβρη, στις 11.00
3. Στήριξη και συμμετοχή του Συλλόγου στο συλλαλητήριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με συγκέντρωση στην οποία καλούν μαζικοί φορείς στην πλατεία ΧΑΝΘ, στις 7η Σεπτέμβρη στις 18:00.
4. Κάλεσμα του Συλλόγου καθηγητών του Τμήματος σε μπλοκαρίσματα δραστηριοτήτων του Τμήματος, που υπηρετούν την κυβερνητική πολιτική (Ε.Π.Ι.). Διενέργεια διπλής εξεταστικής. Συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης με μαζικό μέτωπο φοιτητών – καθηγητών, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]