Γενική Συνέλευση Φοιτητών του Τμήματός μας

Posted by WebTeam (195.134.64.153) on August 27, 2002 at 16:44:42:

Το Δ.Σ. των Φοιτητών του Τμήματός μας συγκαλεί την Πέμπτη 29 Αυγούστου στις 12 (Καλαμιώτου, αίθουσα Α) Γενική Συνέλευση.



[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]