Συνέχεια κινητοποιήσεων

Posted by Σύλλογος Μελών ΔΕΠ ΕΜΜΕ (195.134.64.153) on June 12, 2002 at 16:37:13:

Επειδή στα σωρευμένα κοινωνικά, ακαδημαϊκά και θεσμικά προβλήματα της Παιδείας και της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας αλλά και στα ειδικότερα χρονίζοντα προβλήματα του Τμήματός μας, προσετέθησαν και οι μισθολογικές/συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες του κλάδου, ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΕΜΜΕ συντάσσεται ομόφωνα με τις αποφάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) ΑΕΙ και συνεχίζει την αποχή των μελών του από τα διδακτικά τους καθήκοντα μέχρι τέλους του ακαδημαϊκού έτους.

Ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΕΜΜΕ καλεί τους φοιτητές τού Τμήματος σε συμπαράσταση στον κοινό αγώνα που δεν αφορά μόνο την αύξηση των αποδοχών μιας ορισμένης κατηγορίας εργαζομένων αλλά την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου στο σύνολό του και την ενίσχυση του Δημόσιου χαρακτήρα των ΑΕΙ.
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]