Ανακοίνωση σχετικά με τις κινητοποιήσεις

Posted by Σύλλογος μελών Δ.Ε.Π. (195.134.64.153) on June 06, 2002 at 15:48:07:

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., μετά και την απόφαση της Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης της Ομασπονδίας των Πανεπιστημιακών που έγινε την Τετάρτη 5 Ιουνίου, απέχουν από τα διδακτικά τους καθήκοντα μέχρι και την Τρίτη 11 Ιουνίου, οπότε και θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]