Πρόγραμμα Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών

Posted by WebTeam (194.30.220.164) on April 04, 2002 at 00:51:40:

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών για το εαρινό εξάμηνο 2001-2002.
Διεύθυνση Εργαστηρίου: Kαλαμιώτου 2, 6ος όροφος.


Σύνδεσμος για το Πρόγραμμα Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών
[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]