Αποτελέσματα Εισαγωγής στις Νέες Τεχνολογίες

Posted by K. Μουρλάς (195.134.101.170) on August 12, 2004 at 16:26:04:

Για να μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα από την παραλία που βρίσκεστε, υπάρχουν online στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.media.uoa.gr/lectures/IntroNT/

Σας ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]