ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Posted by ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ (195.134.64.153) on August 10, 2004 at 11:50:36:

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 'ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ' ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΙΕΞΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/9/2004 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-18:00 ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 5, ΑΙΘΟΥΔΑ 705.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]