Ματαίωση Προφορικής Εξέτασης

Posted by Nicolas Demertzis (195.134.64.153) on July 06, 2004 at 14:07:28:

Λόγω προσωπικού κωλύματος του Καθηγητή, η προφορική εξέταση επί των εργασιών για το Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου «Σύγχρονη Κοινωνία και Μ.Μ.Ε.», που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 6/7 και Τετάρτη 7/7, ματαιώνεται οριστικά.
Ο βαθμός των εργασιών θα συμμετέχει κατά 30% στην τελική αξιολόγηση.

Ο Διδάσκων Καθηγητής

Νίκος Δεμερτζής[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]