Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές - ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Posted by Κ. Μουρλάς (195.134.101.170) on June 30, 2004 at 15:30:54:

Η εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές για τους φοιτητές του 1ου έτους και με Α.Μ. 230091έως Α.Μ. 230185 οι οποίοι ολοκλήρωσαν το εαρινό εξάμηνο τον κύκλο των εργαστηριακών μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


Τμήμα Α.Μ             Ώρα1 230091 – 230105 09:00 – 10:20
2 230106 – 230120 10:30 – 11:50
3 230121 – 230135 12:00 – 13:20
4 230136 – 230150 13:30 – 14:50
5 230151 – 230165 15:00 – 16:20
6 230166 – τέλος 16:30 – 17:50

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο χρόνος προσέλευσης και ολοκλήρωσης της εξέτασης κάθε τμήματος.

Ο Διδάσκων

Κων/νος Μουρλάς[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]