ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Posted by WebTeam (195.167.109.11) on June 11, 2004 at 21:51:35:

Δημοσιεύθηκαν οι αναλυτικοί πίνακες με τις ημέρες και τις ώρες προφορικής εξέτασης των εργασιών του μαθήματος Σύγχρονη Κοινωνία και ΜΜΕ.

Σύνδεσμος: Σύγχρονη Κοινωνία και ΜΜΕ - Οδηγίες και Πίνακες προφορικής εξέτασης[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]