Εξετάσεις στην Κοινωνική Θεωρία ΙΙ

Posted by Nicolas Demertzis (195.134.64.153) on June 11, 2004 at 14:03:59:

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ


Οι φοιτητές που θα δώσουν γραπτές εξετάσεις στο υποχρεωτικό μάθημα Β’ εξαμήνου Κοινωνική Θεωρία ΙΙ πληροφορούνται ότι, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμβουλεύονται τα βιβλία και τις σημειώσεις τους.

Ο διδάσκων Καθηγητής

Νίκος Δεμερτζής[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]